Untitled Document
Sign Up | Login    
ಏರೊಮೊಬಿಲ್‌ ಹಾರುವ ಕಾರು


ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಡುವ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರು ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರಬ ಹುದು? ಈ ಅನುಭವ 2017ಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ದೇಶದ ಏರೊಮೊಬಿಲ್‌ ಕಂಪನಿ ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಟೀಫ‌ನ್‌ ಕ್ಲೆನ್‌ ಅವರ 20 ವರ್ಷದ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇದೀಗ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ತಳೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು, ಓಡಲು 2017ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ "ಏರೊಮೊಬಿಲ್‌ 2.5 (3.0)' ಎಂದು ನಾಮಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಕಾರು, ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಚಲಿಸುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಸಿಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತಾಸಿಗೆ 200 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಟೇಕಾಫ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ ತಾಸಿಗೆ 130 ಕಿಲೋ ಮೀಟರು. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ 700 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ತಡೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು.

 

Author : ಸಂಗ್ರಹ ವರದಿ

Readers' Comments (0)
Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited