Untitled Document
Sign Up | Login    
ಎಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ನೂತನ ನಿಯಮ ಈ ವರ್ಷವೇ ಜಾರಿ


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಗೆ 80 ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಗೆ 100 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಸಾರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ತಜ್ನರ ಉಪಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕೆಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೌಲ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತೀ ವಿಷಯದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಜ್ನರ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 9 ಜನರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಸಮಿತಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಯ ಆರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ 625 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಉಳಿದ ಶೇ.20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

 

Author : ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ರಾಕೇಶ್

More Articles From Education & Career

Readers' Comments (0)
Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited