Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ಸಿಎಸ್​ಟಿ-100 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಹೋಲುವ ಸಾಧನ ನೌಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಮ್ಸ್

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ತಂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಹೋಲುವ ಸಾಧನ ನೌಕೆ ಸಿಎಸ್​ಟಿ-100 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸುನಿತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಅನುಕರಣೀಯ ಸಾಧನ...