Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ಫ್ರೀಡಂ251 ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕ್ರಾಷ್!

ಫ್ರೀಡಂ251 ನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರಿಂಗಿಂಗ್‌ ಬೆಲ್ಸ್‌ ತನ್ನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ,ಕೇವಲ 251 ರೂ. ದರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬುಧವಾರ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ...