Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಃ ದೇಸಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರ

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಐದನೇ ನೌಕಾಯಾನ ಉಪಗ್ರಹ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್-1 ಸಿ ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಿಯ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ೪...