Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ನಾಸಾ ರಾಕೆಟ್

ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ವರ್ಜಿನಿಯಾದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಡಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೆಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ರಾಕೆಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್...