Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
5 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದ ಪಿಎಸ್​ಎಲ್​ವಿ ಸಿ-28 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,440 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರದ 5 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಜುಲೈ 10...