Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ತಂತ್ರಜ್ನಾನದ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ: ಆಭಾಸಕ್ಕೀಡಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾನರ್

'ತಂತ್ರಜ್ನಾನ'ದ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಸಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು ಹಾಕಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಡುನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ...