Untitled Document
Sign Up | Login    
Dynamic website and Portals
  
February 13, 2016

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆಗೆ ನೇಮಿಸಲು ಐ ಎಸ್ ಐ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತುಃ ಹೆಡ್ಲಿ

ಮುಂಬೈ : ಮುಂಬೈ 26/11 ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಡೇವಿಡ್ ಹೆಡ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 6ನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ನಿಕಂ, ಯಾವ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಹೆಡ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ.

ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮಾದರಿ ನೆಲೆ (ಬಿಎಆರ್ ಸಿ) ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಇರಾದೆಯನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೆಡ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

2009ರ ಮಾರ್ಚ್ 16 ಮತ್ತು 17 ರ ದಿನಾಂಕದ ನಡುವೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕಮಾಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಗೋವಾದ ಚಾಬಾದ್ ಹೌಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 11, 13ರಂದು ಪುಷ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

 

 

Share this page : 
 

Readers' Comments (0)
Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
The Ultimate Job Portal
Netzume - Resume Website Gou Products

Other News

Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited