Untitled Document
Sign Up | Login    
Dynamic website and Portals
  
September 30, 2015

ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಮುಂಬೈ : ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕೊಚ್ಚಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ ಪಾರೀಕ್ಕರ್ ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದರು.

7,500 ಟನ್‌ ಭಾರದ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕೊಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸ‌ರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಎಂಎಫ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಾಡಾರ್‌ 100 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ದೂರವನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. 30 ನಾಟಿಕಲ್‌ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರುನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕೊಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ 16 ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜಲ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಈ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶತ್ರುದೇಶಗಳ ರಾಡಾರ್‌ಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ನೌಕೆ ಬೀಳದು.

 

 

Share this page : 
 

Readers' Comments (0)
Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
The Ultimate Job Portal
Netzume - Resume Website Gou Products

Other News

Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited