Untitled Document
Sign Up | Login    
Dynamic website and Portals
  
June 21, 2015

ಯೋಗ ದಿನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಯೋಗ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ವೇಗ ರಹಿತ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಶಾಂತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಯೋಗ ದಿನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಪಥ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಯೋಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 177 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸೂರ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿವೆ ಎಂದರು.

ಯೋಗದಿನ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೇಮ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶ: ರಾಜ್ ಪಥ್ ಕೂಡಾ ಯೋಗಪಥ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಯೋಗವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡಾ ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಆಸನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮೋದಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

 

 

Share this page : 
 

Readers' Comments (0)
Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
The Ultimate Job Portal
Netzume - Resume Website Gou Products

Other News

Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited