ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾದೇಶವೇ?

ಹೌದು
ಅಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

More Polls >>